De garantie

De garantietermijn loopt tot 5 jaar na leverdatum en omvat alleen productieklachten.

Niet onder garantie vallen beschadigingen die door onvakkundige montage, door mechanische invloeden of door onvakkundige reiniging veroorzaakt zijn.

De temperatuur van gebruikswater mag 55° C. niet overschrijden.

Haarkleurmiddelen moeten bij contact met het Helopal-oppervlak binnen enkele seconden verwijderd worden om vlekkenvorming te voorkomen.

Ieder product is voorzien van een beschermingsfolie dat pas verwijderd mag worden voor de eindreiniging.

Een gebruiksvoorschrift bevindt zich op de folie.

Als deze folie voortijdig wordt verwijderd en daardoor beschadigingen ontstaan dan vervalt de garantie.


Top