Onderrijdbare wastafels

Barrierefrei

De ontwikkeling van onderrijdbare wastafels ontstaat in nauwe samenwerking met betrokkenen en vakmensen in aangepast bouwen en wonen.

Hans Peter Matt
Bedrijfsadviseur voor aangepast wonen.

“De wastafels Lago zijn echt innovatief. Bij de ontwikkeling kon ik meerdere eisen en details aanbrengen, die voor ons,rolstoelgebruikers, behulpzaam en nuttig zijn. De productontwikkeling vond plaats in navolging van de nieuwe DIN 18030. “


Ing. Hans Wiesinger
Specialist en adviseur voor aangepast resp. gebruiksvriendelijk voor gehandicapten ontwerpen en bouwen.

Aangepast bouwen
= mensvriendelijk bouwen
= Design for all

„Obstakelvrij ontwerpen en bouwen is een voorwaarde voor de integratie en het zelfstandig functioneren van gehandicapte en oudere mensen, die verder gaat dan de gebruikelijke bouwkunde en alle facetten van het leven omvat.

Obstakelvrij ontwerpen en bouwen moet geen uitzondering zijn, maar de basis van de vormgeving van ons leven.

Het verhoogt het comfort en de kwaliteit van het leven van elk van ons. In die zin moet ook het begrip „design for all“uitgelegd worden.

Functionaliteit moet daarom bij Design absoluut op de voorgrond staan. Intelligente oplossingen zijn nodig. Fouten, zoals b.v. een wastafel waar door zijn te lage voorkant geen rolstoel onder past, mogen niet voorkomen.“


CARE

LAGO

Sonstige Modelle

Technische wijzigingen voorbehouden

Top